Geavanceerde rapporten

Geavanceerde rapporten zijn in feite diverse verschillende rapporten die tot één rapport zijn samengevoegd. Geavanceerde rapporten geven het diepst mogelijke beeld van onze dataset. Helaas is aan een zo hoge verwerkingskracht ook wat complexiteit gebonden. Geavanceerde rapporten hebben drie hoofdcomponenten:

  • Rapporten – Het geavanceerde rapport is opgebouwd uit talrijke verschillende subrapporten die bedoeld zijn om de verschillende onderdelen van de dataset van elkaar te onderscheiden. Veel van deze rapporten bieden u de mogelijkheid om CSV-data rechtstreeks terug te geven voor verdere analyse.
  • Downloads – Dit scherm biedt opties voor het downloaden van informatie over domein linking, backlinks en ankertekst.
  • Opties – Bij het genereren van geavanceerde rapporten gebruiken wij een aantal standaardfilters die van invloed zijn op de manier waarop het rapport wordt samengesteld. Op dit scherm kunt u verschillende filters toepassen en het rapport met de meest actuele dataset opnieuw opbouwen.

Het onderdeel Rapporten is zeer omvangrijk en biedt talrijke perspectieven op de informatie in het standaardrapport. Hierop zullen we later dieper ingaan; voor nu zullen we ons concentreren op het scherm 'Backlinks downloaden' en het optiesscherm.

U kunt rapporten gebruiken door een van onze abonnementen af te sluiten, en het is mogelijk om geavanceerde rapporten over een URL, domein of subdomein te generen.

Wanneer u geregistreerd en aangemeld bent, kunt u geavanceerde rapporten creëren en bekijken via de pagina 'Mijn rapporten', die u vindt in het menu 'Rapporten en tools'.

In dit gedeelte leggen we uit hoe u een geavanceerd rapport voor uw eigen site of die van een concurrent kunt creëren en gebruiken.

Overzicht

Zoals de naam al zegt, biedt de overzichtspagina een overzicht van de data die in dit geavanceerde rapport zijn opgenomen.

Naast de rapportsamenvatting toont het scherm tevens de top-ankers, verwijzende domeinen, en top-pagina's/links. Op de pagina Backlink History staan ook kleinere versies van de grafieken met backlinks en verwijzende domeinen.


History

Dit rapport geeft een visueel overzicht van de backlink-data om de backlink-groei aan te tonen. Net als bij alle andere rapporten is de inhoud afhankelijk van de filters die worden toegepast in het optiesscherm voor dit rapport.

De data worden in twee grafieken weergegeven; de ene grafiek toont de backlinks en de andere toont de links op domein. Net als de grafiekstijl kan ook de dataweergave worden aangepast: de groei van backlinks kan per maand, cumulatief of genormaliseerd worden weergegeven.

Landen

Dit rapport gebruikt GeoLite-data die zijn gecreëerd door MaxMind (beschikbaar via http://www.maxmind.com), aan de hand waarvan wordt geschat uit welke landen de backlinks afkomstig zijn.

Als u in dit scherm op een link klikt, worden de top-domeinen met links uit dat land weergegeven. Op dit subscherm wordt slechts één link per domein weergegeven. Klik op de hostnaam of het IP-adres om alle links van dat domein die relevant voor het rapport zijn te zien.

Top-backlinks

Het rapport 'Top-backlinks' werkt ongeveer hetzelfde als het standaardrapport. Dit toont de backlinks met de hoogste ACRank; dit zijn doorgaans de belangrijkste backlinks voor het domein dat of de URL die wordt geanalyseerd. Er zijn diverse filters die de resultaten in realtime bijwerken, dus met een paar muisklikken kunt u zien hoeveel links afkomstig zijn van afbeeldingen, doorverwijzingen enz. Deze tool maakt het mogelijk om op trefwoord te filteren in ofwel de bron-URL of de ankertekst.

Het geavanceerde rapport kan worden ingesteld om bepaalde signalen te verwijderen (zoals AltText, NoFollow of Verwijderd). Alle velden die niet relevant voor het filter zijn, worden dan gedeactiveerd. Als u weer op deze velden wenst te filteren, moet het geavanceerde rapport opnieuw worden opgebouwd via het optiesscherm voor dat rapport.

Anker

Het rapport Ankertekst concentreert zich op de ankertekst in de backlinks. De meest voorkomende ankertekst wordt er eerst uitgelicht en dan samengevoegd. Voor elke genoemde 'ankertekst' worden backlink, domein en verwijzende IP-adressen vermeld, samen met de ACRank-verdeling, een indicatie van de score die ons ACRank-algoritme geeft aan de sites die naar uw site linken.

Voor alle gemak worden links naar zoekmachines getoond, zodat u onze cijfers met externe bronnen kunt vergelijken.

Wanneer u op een stuk ankertekst klikt, wordt een scherm geopend dat de daaraan gekoppelde domeinen met de hoogste score toont. U kunt overschakelen naar een backlink-weergave door Domain Clustering via de relevante link uit te schakelen.

Domein-URL's

Het rapport Domein-URL's heeft betrekking op domein- en subdomeinniveaus en toont de links op deze site met de hoogste ACRanks, m.a.w. de pagina's die volgens onze systemen de meeste backlinks hebben.

Wanneer u op een URL klikt, wordt een rapport geopend met de domein-backlinks voor die URL.

Het rapport met de domein-backlinks voor een specifieke URL is in eerste instantie op domein geclusterd. Dit is beperkt tot één backlink per domein. U kunt deze functie in- en uitschakelen via de link Domain Clustering boven aan de pagina.

Verwijzend domein

Het rapport 'Verwijzend domein' toont domeinen met een link naar het onderwerp van dit rapport, samen met de URL die volgens ons de beste backlink biedt.

Als u op een domein klikt, wordt een lijst geopend met backlinks van dat domein. Deze lijst toont de datum waarop onze crawlers de link voor het eerst hebben gevonden, de ankertekst van de link en de target-URL.

Verwijzende IP-adressen

Het rapport Verwijzende IP-adressen bevat een lijst van alle IP-adressen die verwijzen naar het onderwerp van dit rapport.

Dit rapport bestaat uit drie lagen. Als u op een IP-adres klikt, worden alle verwijzende domeinen voor dat IP-adres weergegeven, en als u op een van de domeinen in dit scherm klikt, worden de URL's getoond die aan dit domein gekoppeld zijn.

Subnetten

Het rapport Subnetten werkt net als het rapport Verwijzende IP-adressen. Dit rapport toont in plaats van verwijzende IP-adressen echter welke Class C subnetten domeinen bevatten met een link naar het onderwerp van dit rapport.

Verwijzende TLD's

Het scherm Verwijzende TLD's toont samengevoegde statistieken die voor dit rapport op Top-Level-Domein (zowel lange als korte TLD's, bijvoorbeeld co.uk en .com) zijn gesorteerd.

Analyse-opties en Downloads

Nu u alle verschillende rapporten waaruit het geavanceerde rapport is opgebouwd kent, gaan we de volgende twee opties in de bovenste rij tabbladen bespreken: 'Backlinks downloaden' en 'Opties voor rapportanalyse'.


Backlinks downloaden

Soms is er niets beters dan een set raw data in handen te krijgen. En dat is precies wat u via het scherm 'Backlinks downloaden' kunt doen: informatie van de website naar de gebruiker downloaden.

Wanneer het bestand is aangemaakt, kunt u het downloaden via het scherm Downloads.

Download Backlinks

Download all referring domains

Download all anchor text

Filter backlinks to download

Opties voor rapportanalyse

Bij het genereren van geavanceerde rapporten gaat Majestic uit van enkele vooronderstellingen wat betreft de data die in uw rapport moeten worden opgenomen. U kunt deze instellingen bekijken en wijzigen via het scherm 'Opties voor rapportanalyse'.

Als u het scherm met behulp van deze instellingen bijwerkt, wordt het rapport opnieuw opgebouwd met gebruikmaking van de meest recente kopie van de data in de index.

Houd er wel rekening mee dat het wijzigen van de instellingen in dit scherm belangrijke gevolgen kan hebben voor de data in het rapport.

Opties voor rapportanalyse

Een geavanceerd rapport creëren

Om een rapport te genereren, moet u een abonnee zijn en op uw account zijn ingelogd.

Wanneer u bent aangemeld, zijn er twee manieren om een rapport te creëren:

  • Door op het scherm 'Mijn rapporten' een domein, subdomein of URL in te voeren in het vak 'Nieuwe website analyseren'.
  • Door in het zoekscherm Backlinks op het pictogram 'Rapport creëren' () te klikken.

Beide links leiden u naar het scherm 'Rapport creëren':

Voor geavanceerde rapporten zijn er twee belangrijke abonnementsbeperkingen waarmee u rekening moet houden: het maximale aantal geavanceerde rapporten dat gedurende een bepaalde abonnementsperiode (meestal een maand) gegenereerd kan worden, en het maximale aantal analyseerbare backlinks. De beperkingen zijn afhankelijk van het gekozen abonnement. Het is daarom belangrijk dat u een abonnement neemt dat u voldoende capaciteit biedt om de sites waarin u geïnteresseerd bent te analyseren. U kunt de Bulk Backlink Checker gebruiken om dit te controleren alvorens een abonnement te nemen. U voert gewoon de gegevens van de sites van vier of vijf concurrenten in (of het aantal sites dat u per maand wilt analyseren) om te zien hoeveel backlinkanalyses u ongeveer nodig zult hebben.

Read more on Advanced Reports

You should now understand what an Advanced Report is, and how to create one. In order to get the best out of our system we recommend keeping up-to-date on our blog - we regularly run articles on how to get the most out of Majestic.

Finding Affiliates Using Majestic

In this post, Dixon shows how to use Advanced Reports to attempt to track down the affiliates of a competitor.

iPad Competition Winner and Highly commended

Weip, of weip.net - an internet marketing blog, won an iPad for his suggestion of using Majestic Advanced Reports and Google Spreadsheets to Create a World Link Map.