Help Center

Learn how to use Majestic, and get fast answers to the most common questions

Can't find what you're looking for? Our friendly customer service team will be delighted to help

Veelgestelde vragen

Als u op zoek bent naar de definitie van een technisch woord, dan kunt u beter in onze verklarende woordenlijst kijken. Als u van mening bent dat er een voor de hand liggende vraag ontbreekt, laat ons dat dan weten.

Over Majestic

Wat is Majestic?

Majestic is een commerciële zijtak van Majestic-12 Ltd, een in Groot-Brittannië gevestigd bedrijf dat in 2004 werd opgericht. Majestic host een kaart van links op het internet. Deze kaart geeft een overzicht van de informatie-infrastructuur op het internet en toont het verband tussen pagina’s en websites.

Hoe kunnen we het beste contact met jullie opnemen?

Ons contactformulier is de beste manier om een snelle en doeltreffende reactie te krijgen.

Zijn jullie van plan om eindgebruikers SEO-services aan te bieden?

Majestic biedt geen SEO-services aan. Majestic biedt link intelligence en domeinmetriek om online marketingprofessionals en search engine optimizers met de juiste informatie te wapenen.

Flow Metric

Wat is "Flow Metric?" Play 'Majestic Training - Flow Metric through links' Video(video afspelen)

Flow Metric-scores worden geproduceerd door te bestuderen hoe de diverse statistieken veranderen terwijl ze door de link-grafiek stromen. Deze techniek geeft een indicatie van de manier waarop sites zich van elkaar onderscheiden in de context van het Internet (of in elk geval dat deel van het Internet dat wij gecrawld en geïndexeerd hebben).

Hoe kan een URL zonder externe links een non-zero Flow Metric hebben?

Majestic voert deze metrics zowel door interne als door externe links. Uit eerste tests is gebleken dat deze techniek een grondiger model voor de berekeningsbasis geeft.

Hoe vaak werkt Majestic elke Flow Metric bij?

Telkens wanneer we de index bijwerken, voeren we een volledige herberekening van elke Flow Metric uit.

Wordt elke Flow Metric zowel door de Historische Index als de Fresh Index ondersteund?

Flow Metric-scores worden weergegeven in zowel onze Fresh Index als Historische Index.

Is Flow Metric een vervanging voor ACRank?

Ja! Onze Flow Metric-scores betekenen een sprong voorwaarts in de analyse van linkgrafieken. In eerste instantie worden ACRank-berekeningen van Citation Flow gemigreerd. Naarmate Citation Flow aan populariteit wint, zullen deze berekeningen verouderen en van onze website en CSV-downloads worden verwijderd.

Zou ik me zorgen moeten maken als de Trust Flow van mijn website aanzienlijk lager is dan de Citation Flow?

Flow Metric-scores zijn bedoeld voor gebruik als onderdeel van een systeem om links te analyseren. Het is dus belangrijk om vele aspecten van het linkprofiel van je sites en de backlinks te beoordelen alvorens tot overhaaste conclusies te komen. Veel linkprofielen hebben heel wat kleur onder de lijn, wat wellicht wijst op dat citations eenvoudiger te verkrijgen zijn dan vertrouwde aanbevelingen. Majestic heeft bijvoorbeeld een lagere Trust Flow dan Citation Flow, waarschijnlijk vanwege de populariteit van onze Backlink History-grafiek, die in de sites van vele derden is ingebed.

De 'Fresh Index' en de 'Historische Index'

Wat is het verschil tussen de 'Fresh Index' en de 'Historische Index'?

De ‘Historische Index’ en de ‘Fresh Index’ zijn gigantische databases met informatie over de manier waarop sites op het internet onderling gekoppeld zijn. Het zijn in feite grote bewaarplaatsen voor data die via internet mapping zijn verzameld. Onze tools gebruiken deze databases om rapporten te genereren die mensen inzicht geven in de organische verkeersstromen naar hun eigen websites en die van hun concurrenten.

Onze Historische Index is een van de meest volledige bronnen van backlink-data op het Internet. Ondanks de enorme verwerkingskracht waarover wij beschikken, duurt het vele dagen om deze index op te bouwen en daarom loopt hij altijd een paar dagen achter op wat er op dit moment gebeurt. Als oplossing hiervoor hebben we een aparte, kleinere index gebouwd, die we de 'Fresh Index' noemen. Omdat deze index kleiner is, kunnen we die vaker bijwerken en dus actueler houden.

De twee datasets, de 'Fresh Index' en de 'Historische Index', zijn volledig van elkaar gescheiden. Het zou veel inspanningen vergen om de twee datasets samen te voegen tot een voor de gebruiker naadloos geheel, en dit zou de release van de Fresh Index met vele maanden hebben vertraagd. De data van de Fresh Index worden in de Historische Index opgenomen wanneer de Historische Index wordt bijgewerkt. Het is daarom mogelijk dat oudere backlinks uit de Fresh Index ook in de Historische Index aanwezig zijn.

Hoe groot zijn de 'Fresh Index' en de 'Historische Index'?

De Historische Index heeft 10.354.575.476.072 URL's van 2.614.156.814.414 gecrawlde pagina's.

De Fresh Index heeft 1.090.410.345.004 URL's van 434.685.063.887 gecrawlde pagina's.

Waarom werd mijn site wel in de Fresh Index gevonden, maar niet in de Historische Index (of omgekeerd)?

Bij het onderzoeken van de structuur van het Internet worden geautomatiseerde processen uitgevoerd om elke webpagina op het Internet te downloaden en te bestuderen. Alle webcrawlers hebben beperkingen wat betreft de onderdelen van het Internet die ze in een bepaalde periode kunnen crawlen. Crawlers proberen daarom de belangrijkste sites vaker te bezoeken. Dit is geen ideaal proces omdat de uitvoerbaarheid en de structuur van een webcrawl door vele factoren wordt beïnvloed. Het kan gebeuren dat het interval tussen crawls naar bepaalde sites langer is dan de periode die door de Fresh Index wordt gedekt. Het is daarom mogelijk dat een bepaalde site in de Historische Index is opgenomen, maar in de Fresh Index ontbreekt. De Fresh Index bevat recentere data dan de Historische Index. Hij kan dus ook sites bevatten die pas door onze crawlers werden ontdekt nadat we de meest recente Historische Index begonnen op te bouwen. Als een site maar heel weinig backlinks heeft, kan het een tijd duren voordat onze webcrawlers hem opmerken. Daarom kunnen in onze Fresh Index soms zelfs oudere sites staan, die niet in onze Historische Index zijn opgenomen.

Waar komen de data vandaan?

Wij rapporteren over onze eigen, beperkte kopie van het internet (onze Link Map). Door te focussen op een klein aantal data van elke pagina die wij crawlen (links, paginatitels, enz.), kunnen wij op algemeen gebruikte hardware enorme hoeveelheden data opslaan.

Net als vele andere webindexen is ook onze Link Map afgeleid van twee verschillende databronnen: data die wij zelf crawlen en data die wij importeren van derden, zoals (maar niet beperkt tot) Wikipedia (https://dumps.wikimedia.org/). Dit stelt ons in staat om onze crawlhulpmiddelen op verantwoorde wijze te gebruiken.

Deze index is een grote stap op weg naar het doorzoeken van relevante volledige tekst. Het doel van de index is tweeledig: hij maakt relevantieonderzoek mogelijk en helpt doorlopende activiteiten te financieren om een competitieve, door de gemeenschap gedreven algemene zoekmachine te ontwikkelen die het hele internet afzoekt.

Nemen jullie ook data van Google/Yahoo/Bing op?

We gebruiken weliswaar data van derden om onze diensten te verbeteren, zoals GEO IP-informatie van MaxMind, verkeersinformatie van Alexa en Open Directory Project-informatie van dmoz.org, maar het gebruik van gangbare technieken voor het verkrijgen van data van zoekmachines, zoals scrapen, wordt vaak als inbreuk op de service gezien en het is dan ook onwaarschijnlijk dat dergelijke data in de Majestic-database terechtkomen.

Wat is jullie strategie voor het bijwerken van de index?

We werken beide indexen regelmatig bij. Vanwege de enorme omvang van de Historische Index vergt het vaak echter enkele dagen van onafgebroken verwerking om de Historische Index te genereren. Op het moment van publicatie kunnen wij onze Historische Index maandelijks bijwerken, en wij streven ernaar om de Fresh Index dagelijks bij te werken. Updates van de Historische Index worden in de blog gepubliceerd.

Wat is de indexbouwdatum?

De datum waarop de meest recente versie van onze index werd gebouwd. Het duurt ongeveer 12 uur om de index te publiceren. In dit tijdsbestek moeten wij gigantische hoeveelheden data naar onze frontend overdragen. Na deze datum kan het daarom even duren voordat de update op de website wordt weerspiegeld.

Wat bedoelen jullie met de datum van de meest recent ontdekte backlink?

Het is de datum van de meest recent gecrawlde backlink in onze index. Deze datum geeft aan hoe actueel de data op onze site zijn.

Welke technologie gebruiken jullie om de indexen te bouwen?

We hebben het platform C#/.NET gebruikt om onze eigen software te ontwikkelen, die de voordelen van meerdere processor cores en machines benut om data gelijktijdig te verwerken.

Ik heb jullie gevraagd mijn website niet te crawlen, maar hij staat nog steeds in jullie index!

We hebben op de MJ12bot-website uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat onze bot een bepaalde website crawlt. Vanwege de gelinkte aard van het internet is het mogelijk om informatie van een website af te leiden aan de hand van data die van andere sites zijn verkregen. Als website 1 bijvoorbeeld linkt naar website 2 en website 2 crawlen blokkeert, zullen wij nog steeds rapporteren over informatie van website 2 die door website 1 was verstrekt. En als een website via een proxy wordt benaderd of op een andere manier voor ons toegankelijk wordt gemaakt, kunnen wij daarover rapporteren zonder de betreffende website rechtstreeks te crawlen.

Ik kan mijn site niet in jullie index vinden. Wat is er aan de hand?

Niets als uw site erg nieuw is of niet veel links heeft. Onze index is gebaseerd op de links die we hebben gevolgd. Dankzij de enorme omvang van onze index, komt het niet vaak voor dat er een site in ontbreekt. Als uw site niet in de Fresh Index staat, is het de moeite waard om te controleren of hij in de Historische Index staat en vice versa!

Wat is het geheugeneffect?

Onze Fresh Index en Historische Index bevatten crawl-data die door onze webcrawlers zijn geproduceerd.

Een webcrawler kan niet waarnemen wanneer een link is gemaakt; de crawler weet alleen wanneer hij de link heeft gevonden. Onze Historische Index bevat data uit de afgelopen vijf jaar en dat maakt hem, voor zover wij weten, de meest uitgebreide bron van informatie over backlinks die er is.

De Fresh Index en de Historische Index bevatten elk alleen internetdata vanaf het moment waarop ze begonnen te crawlen; ze bevatten geen data van vóór die datum. Onze Fresh Index vergeet links die niet recentelijk zijn waargenomen. Dit kan ertoe leiden dat links opnieuw worden ontdekt en onterecht weer in de data worden opgenomen. Dit is vooral een probleem bij de oudste links in de Fresh Index. Een goede oplossing hiervoor is om een geavanceerd historisch rapport te genereren en de data te dedupliceren.

Wij zijn van mening dat alle site explorers op de markt in zekere mate met een geheugeneffect te kampen hebben als ze rapporteren over de datum waarop links zijn gemaakt, en oude links dus soms onterecht als nieuwe links classificeren.

Rapporten en tools

Hoe kan ik meer gedetailleerde informatie over mijn site bekijken?

Door u bij ons te registreren. U kunt dan uw eigen websites aan uw profiel toevoegen om een gedetailleerde analyse van backlinks en ankertekst te bekijken. Deze informatie wordt geprioriteerd. In plaats van zomaar een willekeurig voorbeeld te tonen, worden de belangrijkste backlinks eerst getoond. Zo wordt de nadruk dus op de backlinks die belangrijker zijn gelegd. Als tegenprestatie voor deze gratis basisinformatie over ankertekst en backlinks van uw site, moet u toestaan dat onze bot (MJ12bot) uw site crawlt gedurende een periode van ten minste 12 maanden na de datum waarop u de rapporten het laatst hebt gebruikt. In de meeste gevallen (95%+) doet u dat sowieso al, dus eigenlijk is het helemaal geen tegenprestatie. Alleen gebruikers die onze bot in hun robots.txt specifiek de toegang hebben geweigerd of die slechts een paar bots toestemming geven en de rest toegang ontzeggen, moeten beslissen of ze ons toestemming geven om te crawlen als dank voor de gratis informatie die ze kunnen krijgen. We hopen dat u geïnteresseerd bent!

Welke nieuwe functies en tools ontwikkelen jullie?

Allerlei interessante dingen. Bijvoorbeeld herkenning van officiële sites en soorten backlinks, detectie van link-uitwisseling en nog veel meer. Kortom, wij bieden u toegang tot vertrouwelijke relevantie-informatie die grote zoekmachines zorgvuldig geheim houden. Wij laten u dingen zien waar vele anderen u nooit inzicht in zouden geven. U tast in het donker en gebruikt aanwijzingen die bedoeld zijn om u op een dwaalspoor te brengen. Hier stellen we alles in het werk om te ontdekken hoe de relevantie-algoritmen in de beste zoekmachines op het Internet werken. Met de bedoeling om er zelf een te bouwen.

Wat voor effect hebben backlinks en ankertekst op relevantie?

Wanneer het aantal overeenkomsten hoog is, beginnen backlinks en ankertekst een grote rol te spelen. De reden hiervoor is simpel: zoekmachines kunnen alleen de beste 10 treffers tonen, maar wanneer er miljoenen of zelfs miljarden overeenkomsten worden gevonden, krijgt u talloze overeenkomsten met bijna dezelfde score voor volledige tekstovereenkomst en hebt u dus iets anders nodig om de 'beste' daarvan te selecteren. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? Het is precies om een goed antwoord op die vraag te geven, dat wij de ankerindex hebben gebouwd!

Hoe kan ik SEO-trefwoorden vinden in Majestic?

Inzicht in SEO-trefwoorden is belangrijk bij het ontwerpen van content, bij gebruik van betaalde online advertenties en voor een concurrerende positionering. Om je product onder de aandacht te brengen van mensen die zoeken naar “beste cadeau voor vriend” of “lekkende kraan repareren”, moet je wellicht meer doen dan je site optimaliseren voor SEO. En dat zal waarschijnlijk ook een impact hebben op je bredere marketingstrategie.

Er is een verscheidenheid aan online tools, zoals answerthepublic.com en keywordsheeter.com die vragen kunnen aanbieden die mensen in zoekmachines typen, of die soortgelijke woorden of zinnen bieden om je te helpen edgy content te ontwerpen.

Majestic biedt een aantal gratis tools voor trefwoordonderzoek op basis van de Majestic-webkaart. Keyword Checker biedt statistieken over de populariteit van SEO-termen in URL's, titels- en ankerteksten, zodat je kunt meten hoe populair je doelzinnen op het web kunnen zijn. Trefwoordgenerator rapporteert over woorden en zinnen die zijn gevonden in de buurt van links naar jouw site en naar sites van je concurrenten. Met deze inzichten kun jij je op je directe doelen concentreren. De Majestic Search Explorer geeft je een zoekmachine-onafhankelijk beeld van het concurrentielandschap voor een bepaalde trefzin verspreid over het wereldwijde web.

Meer informatie over de manier waarop Majestic trefwoordonderzoek benadert is te vinden in Sante Achille's gids voor trefwoordgenerators.

Wat gebeurt er met mijn (standaard/geavanceerde) rapporten als ik mijn abonnement opzeg?

De hosting van en toegang tot gegenereerde rapporten is een service die in het abonnement is opgenomen. Wanneer een abonnementsperiode verloopt, vergrendelen wij de rapporten die tijdens die periode zijn gegenereerd. Na verloop van tijd worden ze gewist en van onze servers verwijderd. Het is daarom van essentieel belang dat u alle rapporten downloadt voordat een abonnement verloopt.

Wat is het verschil tussen Rank4R en Rank4T in de CSV-data die in geavanceerde rapporten worden geproduceerd?

De cijfers op het samenvattingsscherm op de site en het WERKELIJKE totale aantal links in een geavanceerd rapport kunnen verschillen omdat het gedownloade CSV-bestand in de samenvattingsrapporten gebaseerd is op een kleinere dataset dan de dataset in onze index. We passen de filters toe die zijn gespecificeerd in het scherm met analyse-opties voor het geavanceerde rapport, maar de data worden in verkorte vorm weergegeven, zodat onze servers ze makkelijker kunnen verwerken. U kunt alle genoemde data downloaden en offline verwerken via het tabblad Downloadopties. Vanwege deze verkorte weergave zijn er twee totalen: het totaal in onze database en het totaal in het samenvattingsrapport.
Het CSV-bestand toont zowel het samenvattingstotaal (R) als het werkelijke totaal (T).

Abonnementen en facturering

Hoe kan ik een abonnement nemen?

Ga naar de pagina met abonnementen en prijzen. Onze abonnementen zijn beschikbaar in Amerikaanse dollar, euro en Britse pond.

Lite- en Pro-abonnementen hebben een 7 dagen geld-terug-garantie voor nieuwe klanten die hun eerste Majestic-abonnement kopen. Als u uw abonnement wilt annuleren en in aanmerking wilt komen voor een restitutie, dient u binnen 7 dagen na de ingangsdatum van uw abonnement contact op te nemen met de support.

Welke betalingsopties bieden jullie?

Wij ondersteunen betaling met creditcard, bankkaart en PayPal voor onze maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse abonnementen.

Hoe verander ik mijn creditcardgegevens?

Om uw kaartgegevens te veranderen, selecteert u uw abonnement hier en kiest u de link 'Kaartgegevens wijzigen'.

Voor hulp bij dit proces kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Hoe kan ik mijn abonnement upgraden?

Ga naar onze pagina Abonnementen en prijzen om te zien welk van onze abonnementen het best in jouw behoeften voorziet. Selecteer het nieuwe abonnement, schrijf je daarvoor in en annuleer je bestaande abonnement nadat je onze e-mailbevestiging hebt ontvangen. Neem contact met ons op voor een restitutie van de ongebruikte dagen van het abonnement dat je opzegt.

Het is heel gemakkelijk om te upgraden naar een abonnement dat beter in uw behoeften voorziet; u gaat gewoon naar onze pagina Abonnement wijzigen. Voor alle upgrades ontvangt u direct de hogere gebruikslimieten van uw nieuwe abonnement.

Ik heb meer hulpmiddelen en verwerkingskracht nodig. Wat kunnen jullie mij bieden?

U kunt uw account op elk gewenst moment upgraden. Wanneer u de upgrade voltooit, krijgt u onmiddellijk toegang tot uw nieuwe accountlimieten. U kunt uw account gemakkelijk upgraden via de pagina Abonnement wijzigen op onze website.

Waar kan in een overzicht van mijn huidige abonnementen vinden?

Op de pagina ‘Mijn abonnementen’ staat een gedetailleerd overzicht van actieve en onlangs geannuleerde abonnementen.

Kan ik een factuur in PDF-formaat voor mijn betalingen krijgen?

Wanneer u bij uw Majestic-account bent aangemeld, zijn facturen in PDF-formaat beschikbaar op de factuurpagina.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Als je PayPal gebruikt - meld je aan op je PayPal-account en annuleer het abonnement. Uitgebreide uitleg hierover vind je op de pagina PayPal-abonnement opzeggen.

Als je via creditcard betaalt – Om een maandabonnement op te zeggen, ga je naar de pagina "Mijn abonnementen" en selecteer je de optie "Toekomstige facturering annuleren" naast het betreffende abonnement.

Abonnementen en facturering - Abonnement wijzigen

Wanneer is mijn eerste nieuwe betaling verschuldigd?

Als u de verlengingsdatum kiest als de activeringsdatum voor uw nieuwe abonnement, vinden uw verandering en eerste betaling plaats op uw volgende verlengingsdatum.

Vaak kunt u uw abonnement vandaag al wijzigen. Uw eerste betaling wordt onmiddellijk geïnd en de volgende betaling is op de vervaldag van het abonnement verschuldigd

Ontvang ik een credit voor de upgrade van mijn oude abonnement?

Ja! Als u van LITE of PRO naar een hoger abonnement overstapt, ontvangt u een credit voor ongebruikte dagen vóór uw volgende betaling.

Als u upgradet van een van onze API-abonnementen, ontvangt u een krediet dat gelijkstaat aan ofwel het aantal resterende dagen op uw account, of uw resterende API-eenheden.

Wanneer worden mijn gebruikslimieten vernieuwd?

Als u vandaag naar een nieuw abonnement overstapt, worden uw nieuwe gebruikslimieten onmiddellijk geactiveerd.

Houd er echter rekening mee dat ongebruikte limieten niet naar uw nieuwe account worden overgedragen.

Kan ik van gedachten veranderen?

Als u besluit om op de verlengingsdatum van abonnement te veranderen, kunt u voordat uw nieuwe abonnement wordt geactiveerd op elk gewenst moment van gedachten veranderen. Het is heel gemakkelijk, u keert gewoon naar deze pagina terug en klikt op een knop.

Als u vandaag een ander abonnement kiest en later van gedachten verandert, kunt u op uw volgende verlengingsdatum weer terugkeren naar uw oorspronkelijke abonnement.

Kan ik mijn valuta veranderen wanneer ik mijn abonnement wijzig?

Wij ondersteunen geen valutawijziging online. Als u de valuta waarin u betaalt wilt wijzigen, moet u contact opnemen met ons ondersteuningsteam, dat u daar graag mee zal helpen.

Ik heb zojuist het verkeerde abonnement gekocht. Kan ik meteen upgraden?

Natuurlijk. We geven u zelfs een credit voor de volle prijs van het zojuist gekochte abonnement.

Kan ik een geannuleerd account upgraden?

Ja. U kunt upgraden op elk gewenst moment voordat uw bestaande abonnement verloopt. Uw nieuwe abonnement wordt dan onmiddellijk geactiveerd.

Uitleg over onze visuele weergaven

Hoe worden de percentages in het ankertekstdiagram op het samenvattingsscherm van de Site Explorer berekend?

De percentages in het ankertekstdiagram op het samenvattingsscherm van de Site Explorer worden als volgt berekend:

  • Het totale aantal verwijzende domeinen voor de grafiek wordt berekend door de verwijzende domeinen voor de top 1000 ankerteksten op te tellen.
  • Het aantal verwijzende domeinen met 'lege ankertekst' wordt van dit totale aantal afgetrokken.
  • Het aantal verwijzende domeinen voor een bepaalde ankertekst wordt vervolgens gedeeld door het totale aantal verwijzende domeinen dat hierboven werd berekend en vermenigvuldigd met 100 om het percentage te verkrijgen. Dit wordt voor de top 10 ankerteksten gedaan.
  • Het percentage 'Andere ankertekst' wordt berekend door de som van verwijzende domeinen voor de top 10 ankerteksten af te trekken van het totale aantal verwijzende domeinen en dit getal dan met 100 te vermenigvuldigen om het percentage te verkrijgen.

Opmerking

We trachten onze gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden, maar kunnen niet garanderen dat deze veelgestelde vragen vrij zijn van fouten of onvolledigheden. Deze pagina is bedoeld om een overzicht te geven van een aantal van de technieken die kunnen worden gebruikt voor het bestuderen van de data van Majestic. U dient er echter rekening mee te houden dat dienstverlening aan meer updates onderhevig kan zijn dan deze tekst. Gebruik van onze diensten is op voorwaarde van acceptatie van onze Algemene voorwaarden.