Help Center

Learn how to use Majestic, and get fast answers to the most common questions

Can't find what you're looking for? Our friendly customer service team will be delighted to help

Woordenlijst

In dit onderdeel vindt u uitleg over de terminologie die op de website wordt gebruikt.

Metrics

Alexa Rank

De term Alexa Rank verwijst naar een algoritmische berekening van Alexa-verkeersscores, zoals bereik en aantal keren dat een pagina is bekeken, van gebruikers die een Alexa-werkbalk hebben geïnstalleerd.

Citation Flow Play 'HHow-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

Citation Flow is een handelsmerk van Majestic. Citation Flow is een score tussen 0-100 die helpt bij het meten van de linkwaarde of "kracht" van de website of link. Citation Flow wordt gebruikt in combinatie met "Trust Flow". Tezamen vormen de Citation Flow en Trust Flow het algoritme van de Flow Metric van Majestic.

Citation Flow (citatiestroom) is een enorme stap voorwaarts ten opzichte van onze oude metriek - ACRank - en voorspelt hoe invloedrijk een URL kan zijn op basis van de hoeveelheid sites die er een link naar hebben. Links worden nu niet allemaal met gelijk gewicht aangemaakt en omdat een sterke link een relatief sterkere invloed op URL's zal hebben, is Citation Flow (citatiestroom) gebaseerd op sterkere, iteratieve wiskundige logica dan de oude metriek van ACRank.

Flow Metric Play 'How-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

"Flow Metric" is een geregistreerd handelsmerk van Majestic. Flow Metric-scores zijn unieke metingen die door Majestic worden bepaald en gecreëerd. De scores stromen door het hele web en gebruiken een logaritmische schaal. Flow Metric-scores worden uitgedrukt als getallen tussen 0 en 100. Hoe hoger het getal, des te sterker het signaal. Ze meten zowel de Trust Flow als de Citation Flow.

Meer informatie over Flow Metric-scores is te vinden in onze instructievideo.

Link Density

Wanneer we de onmiddellijke omgeving van een backlink bekijken, is het niet ongebruikelijk om te zien dat de link wordt omgeven door andere links. Dit is doorgaans te zien in een koptekst, voettekst, navigatie, blogroll, of op een categorie-hubpagina. Link Density is een maatstaf van het percentage omliggende content die uit andere links bestaat. Een hoge Link Density suggereert dat de link zich inderdaad middenin een groep links bevindt, terwijl een lage Link Density aangeeft dat de link wordt omgeven door niet aan links gerelateerde content, bijvoorbeeld één enkele link in een alinea met tekst.

Topical Trust Flow (vertrouwde stroom op onderwerp)

Topical Trust Flow is een handelsmerk van Majestic. Dit is een functie van Majestic die websitecategorisatie biedt. Majestic heeft het web nu gecategoriseerd, zodat de gebruikers kunnen zien in welke industriesector de website invloed heeft. De Topical Trust Flow (vertrouwde stroom op onderwerp) helpt gebruikers beïnvloeders voor bepaalde categorieën te vinden en gemakkelijk te bepalen of links opgeschoond dienen te worden. Topical Trust Flow (vertrouwde stroom op onderwerp) biedt een reeks getallen op een op log-basis gebaseerde schaal tussen 0-100. Het getal toont de relatieve invloed van een webpagina, subdomein of root-domein in een bepaald onderwerp of een bepaalde categorie.

Trust Flow Play 'How-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

Trust Flow, een handelsmerk van Majestic, is een score op basis van kwaliteit, op een schaal van 0-100. Majestic heeft vele vertrouwde seed sites samengebracht op basis van een handmatige herziening van het web. Dit proces vormt het fundament van Majestic Trust Flow (vertrouwde stroom). Sites die een nauwe link met een vertrouwde seed site hebben, kunnen hogere scores krijgen, terwijl sites die een aantal twijfelachtige links hebben een veel lagere score krijgen.

Visibility Flow

Visibility Flow is een combinatie van Trust Flow en Link Density. Het is een meting die aangeeft hoe zichtbaar een link volgens ons is. Het is ontworpen om redactionele links met lage Link Density op pagina's met hoge Trust Flow te promoten en geeft links in kop- en voettekst- en directory-links strafpunten.

Site Definitions

Domein (Domain)

Een domein is het hoofddeel van een website-adres. Het is meestal de naam van uw website. Zo zou in www.majestic.com het domein "majestic.com" zijn. In het Majestic systeem wordt dit ook wel een rootdomein genoemd.

Lang Domein (Long Domain)

Een lang domein is iets extra's dat aan een root-domein wordt toegevoegd en het tot een subdomein maakt. Bijvoorbeeld, www.voorbeeld.com of ditiseen.voorbeeld.com zijn lange domeinen van het root-domein voorbeeld.com.

Path (Pad)

Een pad is de route die wordt gebruikt om een bron te specificeren en vinden. Het is meestal alles in een URL dat achter het root-domein staat.

Subdomain (Subdomein)

Een subdomein is een domein dat onderdeel is van een primaire domein. In plaats een nieuwe domeinnaam te registreren, wordt een subdomein vaak als een "tweede website" aangemaakt. Zo is www.majestic.com het primaire domein en blog.majestic.com een subdomein.

URL

URL is een afkorting van Uniform Resource Locator en is een adres voor een bron op het internet. Als het met HTTP wordt gebruikt, wordt het vaak een webadres genoemd.

Tools

Geavanceerd Rapport (Advanced Report) Play 'How To Create and Use Majestic Reports' Video(video afspelen)

Binnen de Majestic-tool is een geavanceerd rapport beschikbaar dat toegang geeft tot alle data die we op ieder domein, subdomein, pad of URL hebben gecrawld. Geavanceerde rapporten bieden een grotere mate van detail en inzicht in de data van backlinks, verwijzende domeinen, top-level-domeinen, land, subnetten en andere categorieën.

API (applicatieprogrammeringsinterface) (API (Application Programming Interface))

API is de afkorting van applicatieprogrammeringsinterface. Met deze interface heeft u toegang tot data van Majestic voor applicatieontwikkeling en geautomatiseerde zoekopdrachten. Majestic heeft drie klassen API.

  1. Onze OpenApps API is beschikbaar bij een Platina abonnement. Met OpenApps kunt u externe applicaties creëren waar elke gebruiker met een Majestic-account een link naar kan maken en toegang tot kan krijgen. Ontwikkelaars die OpenApps gebruiken, zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun applicaties.
  2. Onze standaard API (die vroeger onze Enterprise API werd genoemd) is alleen voor intern gebruik beschikbaar met een Platina abonnement (d.w.z. u kunt de data niet opnieuw verkopen of in externe applicaties gebruiken). Grotere bevoegdheden zijn beschikbaar als het Platina abonnement niet aan uw behoeften voldoet.
  3. Onze Premium Partner API maakt het bouwen van web- en publiekelijk toegankelijke applicaties mogelijk. Reseller API-overeenkomsten worden individueel onderhandeld en kosten meestal enige duizenden ponden per maand. Als u geïnteresseerd bent in de Reseller API, stuur dan een e-mail naar sales@majestic.com.

Limiet van de Bulk Backlink Checker (Bulk Backlink Checker Limit) Play 'How to use the Bulk Backlink Checker Tool' Video

Dit is een limiet van het aantal domeinen of URL’s dat u op een bepaald moment aan de "Bulk Backlink Checker" kunt toevoegen. U vindt meer informatie over onze tools via de blog in het onderdeel Video’s met uitleg.

Clique Hunter

Clique Hunter wordt gebruikt om domeinen te zoeken met links naar meerdere sites binnen een verticale markt. De analyse kan worden uitgevoerd met maximaal tien websites, die met elkaar concurreren over een bepaald trefwoord of een bepaalde markt. Clique Hunter toont meerdere links van de sites en de relatieve sterkte van de relatie.

Google Search Console; (voorheen Google Webmaster Tools)

Dit is een gratis service van Google, waarmee webmasters en/of eigenaars van websites links kunnen afwijzen en de zichtbaarheid van hun websites kunnen controleren en optimaliseren.

Link Context

Link Context vermindert de behoefte aan inspectie van individuele backlinks aanzienlijk en biedt gedetailleerde informatie over de locatie en de tekst rondom een link. Link Context kan een indicatie geven over waar op een pagina een link kan staan, hoeveel andere links er in de buurt zijn en hoeveel andere links er op de bronpagina staan. Statistieken en scores worden berekend op basis van de Link Context-analyse, waarbij een reeks filter- en sorteeropties wordt geboden om je te helpen snel de kwaliteit van links te evalueren.

Link Density-grafiek (Link Density Chart)

Link Density-grafieken proberen de essentie van een link vast te leggen in de context van de bronpagina. Analyse van broncode wordt gebruikt om een vergelijkende grafiek te produceren, waarin wordt aangegeven waar op de pagina elke link staat en hoeveel links er in de buurt zijn. Zowel interne als externe links worden gevisualiseerd, waardoor de broncode in één oogopslag kan worden vergeleken. Link Density-grafieken zijn een datavisualisatie die wordt geassocieerd met Link Context.

Standaard Rapport (Standard Report) Play 'How To Create and Use Majestic Reports' Video

Dit rapporttype toont je de topbacklinks die naar een domein, subdomein, pad of URL wijzen. Het is mogelijk een standaardrapport voor elke site in onze Fresh Index of Historische Index te genereren. De topbacklinks die in het rapport worden vermeld, worden berekend met behulp van onze Flow Metric-scores. Verschillende abonnementsniveaus tonen verschillende hoeveelheden data in de rapporten.

Site Explorer

Site Explorer is een tool om backlinks te analyseren en daarover te rapporteren. Majestic Site Explorer biedt statistieken en data op aanvraag voor miljarden websites en webpagina's. De data is link-georiënteerd, rapporteert over de toplinks naar pagina's, de meest gelinkte pagina's, samen met een selectie van heuristisch gerapporteerde recentelijk ontdekte/verloren links. De statistieken omvatten het aantal verwijzende domeinen en het aantal backlinks, samen met onze Flow Metric-data, geavanceerde metingen om de kracht van links te bepalen.

Search Explorer

Search Explorer is perfect voor het genereren van een snelle lijst met actuele URL's. We leveren een reeks URL's die bij uw trefwoord passen. En naast het leveren van resultaten, laten we u ook weten waarom we ze hebben vermeld, of dit is vanwege de ankertekst, paginatitel of lange of korte URL's.

Search Explorer is een handelsmerk van Majestic-12 Ltd, geregistreerd bij USPTO (registratienummer 4607084) en EUIPO (registratienummer EU011751121).

Subscription Terms

Abonnementsperiode (Allowance Period)

De abonnementsperiode is de periode waarin uw datagebruik (als onderdeel van uw abonnement) actief is. Abonnementsperiodes zijn meestal maandelijks en beginnen op de datum waarop u uw abonnement aanvankelijk heeft afgesloten. Ze kunnen opnieuw worden ingesteld als uw abonnement nog actief is.

Analyse-opties (Analysis Options)

Analyse-opties zijn een reeks filteropties die in de geavanceerde rapporten te vinden zijn. Wanneer een geavanceerd rapport wordt gecreëerd, bevat dit automatisch een aantal filters. Je kunt filters bewerken/toevoegen door bovenaan een open rapport "Analyse-opties" te selecteren. Er zijn 4 tabbladen met filters: Doel, Bron, Ankertekst en Flow Metric.

Meer informatie over de analyseopties en hoe ze kunnen worden gebruikt, vindt u in onze blogpost "Power gebruikerstips: Geavanceerde rapporten filteren".

Jaarabonnement (Annual Subscription)

Dit zijn abonnementen die een jaar actief zijn. Dit type abonnement wordt meestal vooruit betaald. Ga naar onze pagina met abonnementen en prijzen om een abonnement te kopen.

Indexeenheden (Index Item Units)

Deze worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

Max. Analysable Backlinks (Max. analyseerbare backlinks)

Elk abonnement heeft een plafond voor het totale aantal backlinks dat in een bepaalde periode van uw abonnement kan worden gerapporteerd of gedownload. Dit is meestal een maandelijkse periode voordat het abonnement wordt vernieuwd. Zo laat het Lite abonnement u maximaal 5 miljoen backlinks per maand binnen de rapportfunctie (en met gebruik van de optie Raw Export) analyseren. Deze limiet komt naast het gebruik van Site Explorer, wat geen invloed heeft op de hoeveelheid analyseerbare backlinks waarover u beschikt.

Zoekeenheden (Retrieval Units)

Zoekeenheden worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

Index Terms

Backlink

Een backlink is een inkomende link van een andere website of verwijzend domein. Binnen de SEO-sector wordt een "backlink" soms een "inkomende link" genoemd.

Learn all about links and backlinks in our beginners guide: What is a Backlink?

C-subnet / C block / Class C Subnet

In SEO-termen verwijst een 'Class C-subnet' naar een netwerk van klasse C, waar het laatste octet (getal gescheiden door punten) van het IPV4-adres worden genegeerd. Als er dus drie apparaten zijn, één met IP-adres 1.2.3.4, één met IP-adres 1.2.3.5, en één met IP-adres 1.2.4.1, dan kan een SEO-expert zeggen dat de apparaten worden gehost op twee subnetten van klasse C.

Deze termen hebben subtiel andere definities in technische systeemnetwerken dan in SEO, wat tot verwarring kan leiden.

Fresh Index

De Fresh Index bevat de meest recente data die wij hebben gecrawld. Onze Fresh Index wordt de hele dag door regelmatig geactualiseerd. De links in de Fresh Index hebben veelal een hogere waarschijnlijkheid live te zijn dan links in de Historische Index, aangezien deze links meer recent zijn bezocht.

Eerste maal gecrawled (First Crawled)

Dit is de datum waarop de link voor de eerste keer werd gevonden en geïndexeerd in de Fresh en Historische Index.

Let op: Bij sommige links moet u rekening houden met een gering geheugeneffect, vooral binnen de Fresh Index. Een "<" symbool voor een datum geeft aan dat de link waarschijnlijk enige tijd voor de getoonde datum live is gegaan. Oudere links in de Fresh Index verschijnen ook in de Historische Index.

Historische Index (Historic Index)

De Historische Index is de grootste index van backlinks die op het internet te vinden is. Deze index gaat meer dan 5 jaar terug en is goed voor het analyseren van de geschiedenis van een bepaalde site, of voor het herbevestigen van oudere relaties die niet langer live zijn.

IP-adres (IP Address)

IP betekent Internet Protocol. Het IP-adres is een cijfer dat wordt toegekend aan elke computer die, of elk apparaat dat actief is op het internet. Dit helpt de verschillende apparaten te identificeren die worden gebruikt om toegang tot het internet te krijgen. In IPV4 (de meest gebruikelijke vorm van internetadressering) wordt dit normaliter met punten getoond: 127.242.0.19.

Linkprofiel (Link Profile)

Een Linkprofiel is het profiel van de website, dat is samengesteld uit de backlink-data van de website. Op Majestic laten we dit zien als een strooidiagram op een raster van 101 x 101. Dit wordt geproduceerd door het tekenen van de metingen van de Trust Flow (vertrouwde stroom) en de Citation Flow (citatiestroom) voor individuele backlinks of verwijzende domeinen die naar een site linken. Wanneer diverse links dezelfde Trust Flow (vertrouwde stroom) en Citation Flow (citatiestroom) hebben, geven donkere kleuren de dichtheid van deze cel op de grafiek aan. Zo is het mogelijk om vast te stellen of het linkprofiel gezond is op basis van de manier waarop de punten op het diagram zijn uitgelijnd/gepositioneerd.

Laatste maal gecrawled (Last Crawled)

Dit is de datum waarop de pagina met een bepaalde link het laatst door onze bot werd gecrawld.

Linking Domains (Linkende domeinen)

Linkende domeinen zijn vergelijkbaar met verwijzende domeinen en verwijzen naar het aantal unieke brondomeinen (bijv. voorbeeld.com) die naar het target-URL/domein linken.

Verwijzend Domein (Referring Domain)

Verwijzend domein, ook wel aangeduid als "ref domain" is een website met een backlink die wijst naar een pagina, of link, naar de site die u analyseert.

Verwijzende IP-adressen (Referring IPs)

Een verwijzend IP-adres verwijst naar een IP-adres dat ten minste één website host met een link naar een gegeven target-URL of -domein. Meerdere domeinen (websites) kunnen op één IP-adres worden gehost. Gebruik de Majestic Neighbourhood Checker tool om het IP-adres voor een bepaald domein te vinden.

Verwijzend Subnet (Referring Subnet)

Dit is een afkorting voor "Verwijzende C-subnetten".

In het Majestic-systeem worden meerdere tellingen voor links berekend, waardoor links over pagina's (backlinktelling genoemd), over domeinen (domeintelling) en over C-subnetten worden gededupliceerd. De C-subnettelling is nuttig, aangezien het mogelijk is dat hetzelfde C-Class subnet door één, of meerdere geassocieerde, organisatie(s) wordt gebruikt. Voor grotere sites kan het tellen van unieke relaties met links over C-subnetten ook nuttig zijn.

Identificatiesignalen (Source Flags)

Identificatiesignalen zijn ontwikkeld om onderscheid te maken tussen verschillende types links. De volgende Identificatiesignalen worden momenteel gebruikt:

Identificatiesignaal Omschrijving
Afbeeldingen Geeft aan dat de link die naar de site wijst een afbeelding is.
NoFollow De link werd door de webmaster van de bronsite aangegeven als nofollow via hetzij een META-tag of rel="nofollow".
Frame Is ingesteld als de unieke link in FRAME/IFRAME tags, zoals navigatiebalken, gebruikt is.
Doorsturen Wanneer de bron-URL omleidt (meestal via HTTP-responscodes 301, 302 of omleiding op basis van META Refresh) naar de doellocatie.
Gewist (of OldCrawl) Indien bij het recrawlen van die pagina is vastgesteld dat de unieke link die daar bij vroegere crawls werd aangetroffen, gewist of verloren is.
AltText

Twee gevallen

  1. Als ankertekst aanwezig is: dit is de waarde van alt/titel-attributen van een A-tag.
  2. Als ankertekst NIET aanwezig is: target-URL werd gevonden in normale tekst op de pagina. In essentie werd die daar genoemd. Dergelijke vermeldingen kunnen een handige mogelijkheid bieden om nieuwe links te verkrijgen.
AltText staat voor alternatieve tekst en is een woord dat of zinsnede die gebruikt kan worden om bezoekers van websites de aard of inhoud van een afbeeldingslink te laten weten, vergelijkbaar met ankertekst.
Vermeldingen Vermeldingen zijn verwijzingen naar domeinnamen of URL's die we in onbewerkte tekst op het internet vinden. Dit kan helpen bij het zoeken naar plaatsen waarop over uw site werd gesproken. Deze functie kan worden gevonden binnen de Analyseopties in Geavanceerde Rapporten.

Top-Level-Domein (Top Level Domain)

Top-Level-Domein is het hoogste domeinenniveau in het hiërarchische domeinnamensysteem van het Internet. Het komt meestal na de domeinnaam en heeft soms betrekking op een land. Bijvoorbeeld .co.uk, .com, .au, .ca.

Top-Backlinks (Top Backlinks)

"Top backlinks" zijn een poging om de meest populaire backlinks die linken naar de website die je analyseert op een rij te zetten. Met gebruik van Flow Metric kunnen we het belang van sites en pagina's bepalen.

Let op: Majestic behoudt zich het recht voor om de metrieken die worden gebruikt om het belang van een pagina te berekenen op elk gewenst moment te verbeteren.

Toxic Backlinks

Toxic backlinks is SEO industry slang for what Google describes as Unnatural Links designed to manipulate search results. Toxic links violate Google Webmaster Guidelines and could be considered the "Bad PR" of the digital marketing world. Unnatural, low quality links are considered toxic because they are unlikely to boost your position in search, and could even result in a manual penalty that makes it near impossible to find your site in search results.

Learn more about toxic links and how you can identify them in our guide to toxic backlinks.

Legacy Terms

ACRank

ACRank is een zeer eenvoudige maatstaf van het belang van een bepaalde pagina door er een numerieke waarde aan toe te kennen, variërend van 0 (laagste) tot 15 (hoogste), afhankelijk van het aantal unieke verwijzende externe root-domeinen.

ACRank has now been replaced with Citation Flow, providing a more sophisticated measure of link quantity.

ACRank Spread

ACRank-spreiding toont het aantal ACRanked backlinks verdeeld op basis van de ACRank.

ACRank Spread has now been replaced with Link Profile, providing a more sophisticated measure of link quantity against link quality.