Help Center

Learn how to use Majestic, and get fast answers to the most common questions

Can't find what you're looking for? Our friendly customer service team will be delighted to help

Woordenlijst

In dit onderdeel vindt u uitleg over de terminologie die op de website wordt gebruikt.

Metrics

Alexa Rank

De term Alexa Rank verwijst naar een algoritmische berekening van Alexa-verkeersscores, zoals bereik en aantal keren dat een pagina is bekeken, van gebruikers die een Alexa-werkbalk hebben geïnstalleerd.

Citation Flow Play 'HHow-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

Citation Flow is een handelsmerk van Majestic. Citation Flow (citatiestroom) is een score tussen 0-100 die helpt bij het meten van de linkwaarde of "kracht" van de website of link. Citation Flow (citatiestroom) wordt gebruikt in combinatie met "Trust Flow" (vertrouwde stroom). Tezamen vormen de Citation Flow (citatiestroom) en Trust Flow (vertrouwde stroom) het algoritme van de stromingsmetriek van Majestic.

Citation Flow (citatiestroom) is een enorme stap voorwaarts ten opzichte van onze oude metriek - ACRank - en voorspelt hoe invloedrijk een URL kan zijn op basis van de hoeveelheid sites die er een link naar hebben. Links worden nu niet allemaal met gelijk gewicht aangemaakt en omdat een sterke link een relatief sterkere invloed op URL's zal hebben, is Citation Flow (citatiestroom) gebaseerd op sterkere, iteratieve wiskundige logica dan de oude metriek van ACRank.

Flow Metrics Play 'How-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

"Flow Metric" is een geregistreerd handelsmerk van Majestic. Flow Metrics (stromingsmetriek) zijn unieke maatstaven die door Majestic worden bepaald en gecreëerd. De scores stromen door het hele web en gebruiken een logaritmische schaal. Flow Metrics (stromingsmetriek) worden uitgedrukt als getallen tussen 0 en 100, hoe hoger het getal, des te sterker het signaal. De Flow Metrics (stromingsmetriek) meten zowel de Trust Flow (vertrouwde stroom) als de Citation Flow (citatiestroom).

Meer informatie over Flow Metrics (stromingsmetriek) is te vinden in onze Video’s met uitleg.

Link Density

Wanneer we de onmiddellijke omgeving van een backlink bekijken, is het niet ongebruikelijk om te zien dat de link wordt omgeven door andere links. Dit is doorgaans te zien in een koptekst, voettekst, navigatie, blogroll, of op een categorie-hubpagina. Link Density is een maatstaf van het percentage omliggende content die uit andere links bestaat. Een hoge Link Density suggereert dat de link zich inderdaad middenin een groep links bevindt, terwijl een lage Link Density aangeeft dat de link wordt omgeven door niet aan links gerelateerde content, bijvoorbeeld één enkele link in een alinea met tekst.

Topical Trust Flow (vertrouwde stroom op onderwerp)

Topical Trust Flow is een handelsmerk van Majestic. Dit is een functie van Majestic die websitecategorisatie biedt. Majestic heeft het web nu gecategoriseerd, zodat de gebruikers kunnen zien in welke industriesector de website invloed heeft. De Topical Trust Flow (vertrouwde stroom op onderwerp) helpt gebruikers beïnvloeders voor bepaalde categorieën te vinden en gemakkelijk te bepalen of links opgeschoond dienen te worden. Topical Trust Flow (vertrouwde stroom op onderwerp) biedt een reeks getallen op een op log-basis gebaseerde schaal tussen 0-100. Het getal toont de relatieve invloed van een webpagina, subdomein of root-domein in een bepaald onderwerp of een bepaalde categorie.

Trust Flow Play 'How-To use Flow Metric; (Trust Flow and Citation Flow)' Video

Trust Flow, een handelsmerk van Majestic, is een score op basis van kwaliteit, op een schaal van 0-100. Majestic heeft vele vertrouwde seed sites samengebracht op basis van een handmatige herziening van het web. Dit proces vormt het fundament van Majestic Trust Flow (vertrouwde stroom). Sites die een nauwe link met een vertrouwde seed site hebben, kunnen hogere scores krijgen, terwijl sites die een aantal twijfelachtige links hebben een veel lagere score krijgen.

Visibility Flow

Visibility Flow is a combination of Trust Flow and Link Density. It is a measure of how visible we think a link is. It is designed to promote low Link Density, editorial-style links on high Trust Flow pages, while penalising header, footer, and directory links.

Site Definitions

Domein

Een domein is het hoofddeel van een website-adres. Het is meestal de naam van uw website. Zo zou in www.majestic.com het domein "majestic.com" zijn. In het Majestic systeem wordt dit ook wel een rootdomein genoemd.

Lang Domein

Een lang domein is iets extra's dat aan een root-domein wordt toegevoegd en het tot een subdomein maakt. Bijvoorbeeld, www.voorbeeld.com of ditiseen.voorbeeld.com zijn lange domeinen van het root-domein voorbeeld.com.

Path (Pad)

Een pad is de route die wordt gebruikt om een bron te specificeren en vinden. Het is meestal alles in een URL dat achter het root-domein staat.

Subdomain (Subdomein)

Een subdomein is een domein dat onderdeel is van een primaire domein. In plaats een nieuwe domeinnaam te registreren, wordt een subdomein vaak als een "tweede website" aangemaakt. Zo is www.majestic.com het primaire domein en blog.majestic.com een subdomein.

URL

URL is een afkorting van Uniform Resource Locator en is een adres voor een bron op het internet. Als het met HTTP wordt gebruikt, wordt het vaak een webadres genoemd.

Tools

Geavanceerd Rapport Play 'How To Create and Use Majestic Reports' Video(video afspelen)

Binnen de Majestic-tool is een geavanceerd rapport beschikbaar dat toegang geeft tot alle data die we op ieder domein, subdomein, pad of URL hebben gecrawld. Geavanceerde rapporten bieden een grotere mate van detail en inzicht in de data van backlinks, verwijzende domeinen, top-level-domeinen, land, subnetten en andere categorieën.

API (applicatieprogrammeringsinterface)

API is de afkorting van applicatieprogrammeringsinterface. Met deze interface heeft u toegang tot data van Majestic voor applicatieontwikkeling en geautomatiseerde zoekopdrachten. Majestic heeft drie klassen API.

  1. Onze OpenApps API is beschikbaar bij een Platina abonnement. Met OpenApps kunt u externe applicaties creëren waar elke gebruiker met een Majestic-account een link naar kan maken en toegang tot kan krijgen. Ontwikkelaars die OpenApps gebruiken, zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun applicaties.
  2. Onze standaard API (die vroeger onze Enterprise API werd genoemd) is alleen voor intern gebruik beschikbaar met een Platina abonnement (d.w.z. u kunt de data niet opnieuw verkopen of in externe applicaties gebruiken). Grotere bevoegdheden zijn beschikbaar als het Platina abonnement niet aan uw behoeften voldoet.
  3. Onze Premium Partner API maakt het bouwen van web- en publiekelijk toegankelijke applicaties mogelijk. Reseller API-overeenkomsten worden individueel onderhandeld en kosten meestal enige duizenden ponden per maand. Als u geïnteresseerd bent in de Reseller API, stuur dan een e-mail naar sales@majestic.com.

Limiet van de Bulk Backlink Checker Play 'How to use the Bulk Backlink Checker Tool' Video

Dit is een limiet van het aantal domeinen of URL’s dat u op een bepaald moment aan de "Bulk Backlink Checker" kunt toevoegen. U vindt meer informatie over onze tools via de blog in het onderdeel Video’s met uitleg.

Clique Hunter

Clique Hunter is used to identify domains that link to multiple sites within a vertical. The analysis can be performed with a maximum of ten websites, which compete with each other over a given keyword or market. Clique Hunter provides multiple links from the sites and the relative strength of the relationship.

Google Search Console; (voorheen Google Webmaster Tools)

Dit is een gratis service van Google, waarmee webmasters en/of eigenaars van websites links kunnen afwijzen en de zichtbaarheid van hun websites kunnen controleren en optimaliseren.

Link Context

Link Context significantly reduces the need for individual backlink inspection, providing detailed information on the location and text around a link. Link Context can give an indication on where in a page a link may be, how many other links are close to it, and how many other links are on the source page. Statistics and scores are calculated from the Link Context analysis, powering a range of filtering and sorting options to help you quickly evaluate the quality of links.

Link Density Chart

Link Density Charts attempt to capture the essence of a link in the context of the source page. Source code analysis is used to produce a comparable chart, showing where on the page each link is, and how many links are close to it. Both internal and external links are visualised, giving an at-a-glance comparison of the source code. Link Density Charts are a data visualisation associated with Link Context.

Standaard Rapport Play 'How To Create and Use Majestic Reports' Video

Dit soort rapport toont u de beste backlinks die naar een domein, subdomein, pad of URL wijzen. Het is mogelijk een standaardrapport voor elke site in onze Fresh Index of Historische Index te genereren. De beste backlinks die in het rapport worden vermeld, worden met behulp van Flow Metrics (stromingsmetriek) berekend. Verschillende abonnementsniveaus tonen verschillende hoeveelheden data in de rapporten.

Site Explorer

Site Explorer is a backlinks analysis and reporting tool. Majestic Site Explorer provides on demand statistics and data for Billions of web sites and web pages. The data is link orientated, reporting on the top links to pages, the most linked to pages, together with a selection of heuristically reported recently discovered/lost links. The statistics include the number of referring domains and the number of backlinks, together with our Flow Metric data - advanced measures of Link Strength.

Search Explorer

Search Explorer is perfect voor het genereren van een snelle lijst met actuele URL's. We leveren een reeks URL's die bij uw trefwoord passen. En naast het leveren van resultaten, laten we u ook weten waarom we ze hebben vermeld, of dit is vanwege de ankertekst, paginatitel of lange of korte URL's.

Search Explorer is a trademark of Majestic-12 Ltd, Registered with USPTO (reg no 4607084) and EUIPO (reg no EU011751121).

Subscription Terms

Abonnementsperiode

De abonnementsperiode is de periode waarin uw datagebruik (als onderdeel van uw abonnement) actief is. Abonnementsperiodes zijn meestal maandelijks en beginnen op de datum waarop u uw abonnement aanvankelijk heeft afgesloten. Ze kunnen opnieuw worden ingesteld als uw abonnement nog actief is.

Analyse-opties

Analyse-opties zijn een reeks filteropties die in de geavanceerde rapporten te vinden zijn. Wanneer een geavanceerd rapport wordt gecreëerd, bevat dit automatisch een aantal filters. U kunt filters bewerken/toevoegen door boven aan een open rapport 'Analyse-opties' te selecteren. Er zijn 4 tabbladen met filters: Target, Source, Anchor Text and Flow Metrics (doel, bron, ankertekst en stromingsmetriek).

Meer informatie over de analyseopties en hoe ze kunnen worden gebruikt, vindt u in onze blogpost "Power gebruikerstips: Geavanceerde rapporten filteren".

Jaarabonnement

Dit zijn abonnementen die een jaar actief zijn. Dit type abonnement wordt meestal vooruit betaald. Ga naar onze pagina met abonnementen en prijzen om een abonnement te kopen.

Indexeenheden

Deze worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

Max. Analysable Backlinks (Max. analyseerbare backlinks)

Elk abonnement heeft een plafond voor het totale aantal backlinks dat in een bepaalde periode van uw abonnement kan worden gerapporteerd of gedownload. Dit is meestal een maandelijkse periode voordat het abonnement wordt vernieuwd. Zo laat het Lite abonnement u maximaal 5 miljoen backlinks per maand binnen de rapportfunctie (en met gebruik van de optie Raw Export) analyseren. Deze limiet komt naast het gebruik van Site Explorer, wat geen invloed heeft op de hoeveelheid analyseerbare backlinks waarover u beschikt.

Zoekeenheden

Zoekeenheden worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

Index Terms

Backlink

Een backlink is een binnenkomende link van een andere website of verwijzend domein. Binnen de SEO-sector wordt een "backlink" soms een "in link" genoemd.

Learn all about links and backlinks in our beginners guide: What is a Backlink?

C-subnet / C block / Class C Subnet

In SEO-termen verwijst een 'Class C-subnet' naar een netwerk van klasse C, waar het laatste octet (getal gescheiden door punten) van het IPV4-adres worden genegeerd. Als er dus drie apparaten zijn, één met IP-adres 1.2.3.4, één met IP-adres 1.2.3.5, en één met IP-adres 1.2.4.1, dan kan een SEO-expert zeggen dat de apparaten worden gehost op twee subnetten van klasse C.

Deze termen hebben subtiel andere definities in technische systeemnetwerken dan in SEO, wat tot verwarring kan leiden.

Fresh Index

De Fresh Index bevat de meest recente data die wij hebben gecrawld. Onze Fresh Index wordt de hele dag door regelmatig geactualiseerd. De links in de Fresh Index hebben veelal een hogere waarschijnlijkheid live te zijn dan links in de Historische Index, aangezien deze links meer recent zijn bezocht.

Eerste maal gecrawled

Dit is de datum waarop de link voor de eerste keer werd gevonden en geïndexeerd in de Fresh en Historische Index.

Let op: Bij sommige links moet u rekening houden met een gering geheugeneffect, vooral binnen de Fresh Index. Een "<" symbool voor een datum geeft aan dat de link waarschijnlijk enige tijd voor de getoonde datum live is gegaan. Oudere links in de Fresh Index verschijnen ook in de Historische Index.

Historische Index

De Historische Index is de grootste index van backlinks die op het internet te vinden is. Deze index gaat meer dan 5 jaar terug en is goed voor het analyseren van de geschiedenis van een bepaalde site, of voor het herbevestigen van oudere relaties die niet langer live zijn.

IP-adres

IP betekent Internet Protocol. Het IP-adres is een cijfer dat wordt toegekend aan elke computer die, of elk apparaat dat actief is op het internet. Dit helpt de verschillende apparaten te identificeren die worden gebruikt om toegang tot het internet te krijgen. In IPV4 (de meest gebruikelijke vorm van internetadressering) wordt dit normaliter met punten getoond: 127.242.0.19.

Linkprofiel

Een Linkprofiel is het profiel van de website, dat is samengesteld uit de backlink-data van de website. Op Majestic laten we dit zien als een strooidiagram op een raster van 101 x 101. Dit wordt geproduceerd door het tekenen van de metingen van de Trust Flow (vertrouwde stroom) en de Citation Flow (citatiestroom) voor individuele backlinks of verwijzende domeinen die naar een site linken. Wanneer diverse links dezelfde Trust Flow (vertrouwde stroom) en Citation Flow (citatiestroom) hebben, geven donkere kleuren de dichtheid van deze cel op de grafiek aan. Zo is het mogelijk om vast te stellen of het linkprofiel gezond is op basis van de manier waarop de punten op het diagram zijn uitgelijnd/gepositioneerd.

Laatste maal gecrawled

Dit is de datum waarop de pagina met een bepaalde link het laatst door onze bot werd gecrawld.

Linking Domains (Linkende domeinen)

Linkende domeinen zijn vergelijkbaar met verwijzende domeinen en verwijzen naar het aantal unieke brondomeinen (bijv. voorbeeld.com) die naar het target-URL/domein linken.

Verwijzend Domein

Verwijzend domein, ook wel aangeduid als "ref domain" is een website met een backlink die wijst naar een pagina, of link, naar de site die u analyseert.

Verwijzende IP-adressen

Een verwijzend IP-adres verwijst naar een IP-adres dat ten minste één website host met een link naar een gegeven target-URL of -domein. Meerdere domeinen (websites) kunnen op één IP-adres worden gehost. Gebruik de Majestic Neighbourhood Checker tool om het IP-adres voor een bepaald domein te vinden.

Verwijzend Subnet

Dit is een afkorting voor "Verwijzende C-subnetten".

In het Majestic-systeem worden meerdere tellingen voor links berekend, waardoor links over pagina's (backlinktelling genoemd), over domeinen (domeintelling) en over C-subnetten worden gededupliceerd. De C-subnettelling is nuttig, aangezien het mogelijk is dat hetzelfde C-Class subnet door één, of meerdere geassocieerde, organisatie(s) wordt gebruikt. Voor grotere sites kan het tellen van unieke relaties met links over C-subnetten ook nuttig zijn.

Identificatiesignalen

Identificatiesignalen zijn ontwikkeld om onderscheid te maken tussen verschillende types links. De volgende Identificatiesignalen worden momenteel gebruikt:

Identificatiesignaal Omschrijving
Afbeeldingen Geeft aan dat de link die naar de site wijst een afbeelding is.
NoFollow De link werd door de webmaster van de bronsite aangegeven als nofollow via hetzij een META-tag of rel="nofollow".
Frame Is ingesteld als de unieke link in FRAME/IFRAME tags, zoals navigatiebalken, gebruikt is.
Doorsturen Is ingesteld als de bron-URL die van de ene naar de andere pagina naar de doelocatie is doorgestuurd (meestal via HTTP responscodes 301, 302 of op META Refresh).
Gewist (of OldCrawl) Indien bij het recrawlen van die pagina is vastgesteld dat de unieke link die daar bij vroegere crawls werd aangetroffen, gewist of verloren is.
AltText

Twee gevallen

  1. Als ankertekst aanwezig is: dit is de waarde van alt/titel-attributen van een A-tag.
  2. Als ankertekst NIET aanwezig is: target-URL werd gevonden in normale tekst op de pagina. In essentie werd die daar genoemd. Dergelijke vermeldingen kunnen een handige mogelijkheid bieden om nieuwe links te verkrijgen.
AltText staat voor alternatieve tekst en is een woord dat of zinsnede die gebruikt kan worden om bezoekers van websites de aard of inhoud van een afbeeldingslink te laten weten, vergelijkbaar met ankertekst.
Vermeldingen Vermeldingen zijn verwijzingen naar domeinnamen of URL's die we in onbewerkte tekst op het internet vinden. Dit kan helpen bij het zoeken naar plaatsen waarop over uw site werd gesproken. Deze functie kan worden gevonden binnen de Analyseopties in Geavanceerde Rapporten.

Top-Level-Domein

Top-Level-Domein is het hoogste domeinenniveau in het hiërarchische domeinnamensysteem van het Internet. Het komt meestal na de domeinnaam en heeft soms betrekking op een land. Bijvoorbeeld .co.uk, .com, .au, .ca.

Top-Backlinks

"Top-Backlinks" zijn een poging om de meest populaire pagina's met een link naar de website die u analyseert op een rij te zetten. Met gebruik van Flow Metrics (stromingsmetriek) kunnen we het belang van sites en pagina's bepalen.

Let op: Majestic behoudt zich het recht voor om de metrieken die worden gebruikt om het belang van een pagina te berekenen op elk gewenst moment te verbeteren.

Toxic Backlinks

Toxic backlinks is SEO industry slang for what Google describes as Unnatural Links designed to manipulate search results. Toxic links violate Google Webmaster Guidelines and could be considered the "Bad PR" of the digital marketing world. Unnatural, low quality links are considered toxic because they are unlikely to boost your position in search, and could even result in a manual penalty that makes it near impossible to find your site in search results.

Learn more about toxic links and how you can identify them in our guide to toxic backlinks.