Standaardrapporten

Een standaardrapport toont wat volgens ons de belangrijkste data zijn voor een bepaald domein, subdomein of URL in onze index, inclusief uw eigen website of die van een concurrent.

Het standaardrapport heeft drie hoofdonderdelen: een overzicht, een weergave van backlinks en een weergave van ankertekst.

Abonnees kunnen standaardrapporten voor elk willekeurig domein creëren (tot het maximale aantal dat met hun abonnement is toegestaan).

Wanneer u geregistreerd en aangemeld bent, kunt u standaardrapporten creëren en bekijken via de pagina 'Mijn rapporten', die u vindt in het menu 'Rapporten en tools'.

Het standaardrapport analyseert 5000 backlinks of meer, afhankelijk van uw abonnement. Bij standaardrapporten gaat het echter om heel wat meer dan alleen dat wat u kunt zien. Net als bij vele andere delen van onze website ondersteunen wij ook hier het downloaden van de CSV-data waaruit het rapport is samengesteld.

Het overzichtsscherm

Standard Report Overview

Dit scherm toont de belangrijkste informatie over de backlinks die we hebben, en het in dit standaardrapport beschikbare aantal.

Het venster met backlinks

Standard Report Backlinks

Dit rapport is in drie onderdelen gesplitst, die zich concentreren op het niveau van domein, subdomein en URL. Dit betekent dat u zich kunt concentreren op een bepaalde pagina (bijvoorbeeld een landing page, of de homepage), het subdomein waarop deze wordt gehost, en/of het volledige domein. Er zijn verscheidene filter- en sorteerparameters die aangepast kunnen worden. Direct daarna volgt een update in realtime. Het rapport wordt bijgewerkt zodra u de filters wijzigt.

Het venster met ankertekst

Standard Report Anchor Text

Net als het venster met de backlinks bestaat ook het venster met de ankertekst uit drie delen: domein, subdomein en URL. In dit venster ligt de nadruk op ankertekst en aantallen. We tonen u de unieke zinsneden uit de ankertekst van de backlinks in dit rapport, en net als voor de backlinks kunnen ook hier filters worden ingesteld om het aantal resultaten te beperken tot alleen die waarin u geïnteresseerd bent.

Een standaardrapport creëren


Een standaardrapport wordt net als een geavanceerd rapport gemaakt via de knop 'Rapport creëren' onder aan de pagina 'Mijn rapporten'.

Als u een abonnement hebt, kunt u iedere maand een bepaald aantal standaardrapporten creëren. Hoe uitgebreider het abonnement, hoe meer rapporten u kunt genereren en hoe meer links wij in ieder rapport opnemen.

Als u een standaardrapport wilt creëren, controleert u eerst of de optie 'Standaardrapport' is geselecteerd in de keuzelijst en klikt u vervolgens op de knop 'Rapport creëren'. U kunt de naam van het rapport desgewenst wijzigen. Dit is niet van invloed op de inhoud van het rapport, alleen op de naam die op de pagina 'Mijn rapporten' en elders wordt weergegeven.


Report created

Report Created Screen

My reports

Your Reports Screen

En dat was het dan! U kunt nu terugkeren naar het scherm 'Mijn rapporten' en het standaardrapport selecteren."

Werken met standaardrapporten

U weet nu wat een standaardrapport is en hoe u er een kunt creëren. Om optimaal van ons systeem te kunnen profiteren, raden wij u aan onze blog te volgen. Wij publiceren regelmatig artikelen over hoe u met Majestic het meeste voordeel kunt behalen.

Casestudy: Visualisatie van ankertekst

In deze publicatie gebruikt Dixon standaardrapporten om de kracht van visualisatie van ankertekst te illustreren, en hoe dit kan worden gebruikt om de principes van zoekmachineoptimalisatie en linkontwikkeling te demonstreren.