Feedback


Hebt u een suggestie om deze pagina te verbeteren? Dan horen wij graag van u.

Naam:
E-mailadres:
Feedback:
Op feedback wordt geen antwoord gegeven. Klik hier voor ondersteuning.
Geavanceerd Rapport(video afspelen)

Een Geavanceerd Rapport geeft toegang tot alle data die beschikbaar zijn voor een bepaald domein, subdomein, of URL.

Abonnementsperiode

De tijdsperiode waarin uw bevoegdheden actief zijn. Als uw abonnement na deze periode nog actief is, dan worden de bevoegdheden opnieuw ingesteld. Bevoegdheidsperiodes zijn meestal maandelijks (behoudens algemene voorwaarden), maar kunnen voor speciale abonnementen variëren.

Analyse-opties

Als een geavanceerd rapport wordt gecreëerd of 'Nieuwe analyse afdwingen' daarop wordt uitgevoerd, wordt op elke regel standaard een set opties uitgevoerd, die data kunnen verwijderen waarin u wellicht niet geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld, standaard wordt Vermeldingen uit het geavanceerde rapport verwijderd. Deze opties kunnen worden gewijzigd zodat het afdwingen van nieuwe analyses en eventueel ook het downloaden van backlinks in de toekomst aan nieuwe regels worden onderworpen. De analyse-opties worden op bron- en target-URL's toegepast en kunnen filteren op velden zoals de laatste crawl-datum.

For more information on the Analysis Options and how to use them, check out our "Power User Tips: Advanced Report Filtering" blog post.

Ankertekst

De tekst geassocieerd met een hyperlink, meestal tussen "a" tags aan het begin en eind. Voor gebruikers is dit het leesbare, aanklikbare deel van de link. Bij afbeeldingen wordt ankertekst vaak gedefinieerd als de alt-tekst van de link. Zoekmachines kunnen deze tekst gebruiken om het onderwerp van het daarmee gelinkte document te bepalen.

Jaarabonnement

Dit zijn meestal vooruitbetaalde abonnementen die ongeveer een jaar lopen, met een minimale abonnementsduur van één jaar. Normaliter bestaan ze uit 12 bevoegdheidsperiodes die op de maandelijkse vervaldag van de startdatum van het abonnement opnieuw worden ingesteld.

API (ook Light API / Reseller API)

Majestic heeft drie klassen API. De API maakt geautomatiseerd gebruik van onze dataset mogelijk, wat normaliter niet is toegestaan.


  1. Our OpenApps API is available with a Platinum subscription. OpenApps will let you create third party applications that any user with a Majestic account can then link to and access. Developers using OpenApps are responsible for providing support for their applications.
  2. Our standard API (previously called our Enterprise API) is available with a Platinum subscription for internal use only; (i.e. you are not able to then resell or use the data within external applications). Larger allowances are available if the Platinum subscription does not fit your requirements.
  3. Our Premium Partner API facilitates the building of web and public facing applications. Reseller API deals are individually negotiated, and typically cost several thousands of pounds a month. Should you be interested in the Reseller API, please email sales@majestic.com.
Backlink(video afspelen)

Het beschrijven van linkdata is een moeilijk proces. Als één pagina vijf verschillende links naar een andere pagina bevat, zijn dit dan één of meerdere backlink(s)?

Limiet van de Bulk Backlink Checker(video afspelen)

Het aantal domeinen dat u aan de "Bulk Backlink Checker" kunt toevoegen. Zonder een account is dat beperkt tot vijf domeinen, maar dit neemt toe op basis van het niveau van uw abonnement.

Citation Flow(video afspelen)

Citation Flow is een van de Flow Metrics van Majestic die gewogen worden door het aantal verwijzingen naar een bepaalde URL of een bepaald domein.

Citation Flow represents an evolutionary leap from our old metric - ACRank - and predicts how influential a URL might be based on how many sites link to it. Links are now not all created with equal weight - and because a strong link will have a relatively stronger influence on URLs, Citation Flow is based on stronger, iterative mathematical logic than the old metric of ACRank.

C-subnet / C block / Class C Subnet

In SEO-termen verwijst een 'Class C-subnet' naar een netwerk van klasse C, waar het laatste octet (getal gescheiden door punten) van het IPV4-adres worden genegeerd. Als er dus drie apparaten zijn, één met IP-adres 1.2.3.4, één met IP-adres 1.2.3.5, en één met IP-adres 1.2.4.1, dan kan een SEO-expert zeggen dat de apparaten worden gehost op twee subnetten van klasse C.

Deze termen hebben subtiel andere definities in technische systeemnetwerken dan in SEO, wat tot verwarring kan leiden.

Domein

Een afgescheiden subset van het Internet, met adressen die een gemeenschappelijk achtervoegsel delen, bijv. "majestic.com".

Flow Metrics(video afspelen)

Flow Metrics zijn scores die tijdens het opbouwen van een index aan websites en URL's worden toegekend door algoritmes die op Majestic-servers draaien. Flow Metrics worden uitgedrukt als getallen tussen 0 en 100, hoe hoger het getal, des te sterker het signaal.

Flow Metrics worden geproduceerd door het bestuderen van de wijze waarop diverse waardes wijzigen naarmate zij door de linkgrafiek stromen. Deze techniek biedt een indicatie van hoe sites vergelijkbaar zijn binnen de context van het Internet (of, ten minste, het deel van het Internet dat wij hebben gecrawld en geïndexeerd).

Fresh Index

De Fresh Index bevat data van webpagina's die onlangs zijn bezocht; op dit moment binnen de laatste 90 dagen. Deze links hebben veelal een hogere waarschijnlijkheid live te zijn dan links die in de historische index worden getoond.

Eerste maal gecrawled

Dit is de datum waarop de link voor het eerst werd waargenomen.

Opmerking: Vanwege opslagbeperkingen vermindert de 'eerste maal gecrawled-datum' na 150 dagen qua nauwkeurigheid.

Historische Index

De Historische Index is de grootste index van backlinks die we op het web kennen. De "Historische Index" is op 6 juni 2006 gestart en bevat informatie over triljoenen gekoppelde URLS doormiddel van links.

Indexeenheden

Deze worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

IP Address

Een getal dat is toegekend aan de netwerkinterface(s) van iedere computer of andere apparatuur die actief is op een netwerk dat het Internetprotocol ondersteunt, om elke netwerkinterface (en elk netwerkapparaat) van elke andere netwerkinterface overal op het netwerk te onderscheiden. In IPV4, de meest gebruikelijke vorm van internetadressering, wordt dit normaliter met punten getoond, 127.242.0.19.

Linkprofiel

Een linkprofile is een puntgrafiek, gebaseerd op de Trust Flow en Citation Flow voor de specifieke linkende URLs naar een bepaald domein of bepaalde URL.

Laatste maal gecrawled

Dit is de laatste datum waarop de pagina met een bepaalde link werd gecrawld.

Linking Domains

Linking Domains is similar to that of a referring domain and refers to the number of unique source domains (e.g. example.com) linking to the target URL/domain.

Lang Domein

Lang Domein is een rootdomein met subdomein, bijv. www.voorbeeld.com of ftp.example.com. Dit zijn beiden lange domeinen van het rootdomein example.com.

Max. analyseerbare backlinks

Elk abonnement heeft een plafond voor het totale aantal backlinks waarover in een bepaalde periode in de geavanceerde berichten gerapporteerd kan worden. Zo kunt u met het Zilveren abonnement 5 miljoen backlinks per maand analyseren. Dus als u drie sites wilt tracken die elk 1,5 miljoen backlinks hebben, dan betekent dit dat het niet mogelijk zou zijn om in dezelfde maand te proberen een vierde site van die omvang te analyseren omdat u hiermee de limiet zou overschrijden. U kunt echter wel de links naar alleen de URL of het subdomein waarin u geïnteresseerd bent analyseren in plaats van het volledige domein. Zodra u een domein, subdomein of URL in een bepaalde abonnementsperiode heeft geanalyseerd, worden er niet opnieuw kosten in rekening gebracht als u dezelfde data "heranalyseert"; bijvoorbeeld door de data in het optiesscherm te filteren.

Path

A path is the route used to specify and locate a resource. It is commonly everything in a URL that appears after the root domain.

Verwijzend Domein

Verwijzend Domein, ook wel "ref domein" genoemd, is een domein van waaruit een backlink naar een pagina of link wijst.

Verwijzende IP adressen

Meerdere domeinen (websites) kunnen op één IP-adres worden gehost. Een verwijzend IP adres verwijst naar een IP adres dat één of meer websites kan hosten, dat één of meer links naar een bepaalde target-URL of -domein kan bevatten.

Verwijzend Subnet

Dit is een afkorting voor "Verwijzende C-subnetten".

In het Majestic-systeem worden meerdere tellingen voor links berekend, waardoor links over pagina's (backlinktelling genoemd), over domeinen (domeintelling) en over c-subnetten worden gededupliceerd. De c-subnettelling is nuttig, aangezien het mogelijk is dat hetzelfde C-Class subnet door één, of verbonden, organisatie(s) wordt gebruikt. Voor grotere sites kan het tellen van unieke relaties met links over C-Subnetten nuttig zijn.

Zoekeenheden

Zoekeenheden worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

Rootdomein

Ook wel Tweede Niveau Domein genoemd, en vroeger op Majestic "Kort Domein" genoemd.

Identificatiesignalen

Identificatiesignalen zijn ontwikkeld om onderscheid te maken tussen verschillende types links. De volgende Identificatiesignalen worden momenteel gebruikt:

Identificatiesignaal Omschrijving
Afbeeldingen Ingesteld als de unieke link een afbeelding zou zijn.
NoFollow Ingesteld als de unieke link werd gemarkeerd als nofollow via META tag of rel="nofollow"
Frame Ingesteld als de unieke link in FRAME/IFRAME tags werd gebruikt.
Doorsturen Ingesteld als de bron-URL die naar de targetlocatie werd doorgestuurd (met gebruik van doorsturen op basis van HTTP responscodes 301, 302 of META Refresh).
Gewist (of OldCrawl) Ingesteld als bij recrawl van die pagina werd vastgesteld dat de unieke link die daar bij vroegere crawls werd gevonden, is gewist. Dit gebeurt vaak als een backlink van de homepagina naar één van de diepere pagina's (Archief biijvoorbeeld) gaat naarmate nieuwe artikelen op de homepage verschijnen.
AltText Twee gevallen
1. Als ankertekst aanwezig is: dit is de waarde van alt/titel-attributen van een A-tag.
2. Als ankertekst NIET aanwezig is: target-URL werd gevonden in normale tekst op de pagina. In essentie werd die daar genoemd. Dergelijke vermeldingen kunnen bieden een handige mogelijkheid om nieuwe links te verkrijgen.
  1. If anchor text is present: it was taken from alt/title attributes of an A tag.
  2. If anchor text is NOT present: target URL was found in normal text on the page - in essence it was mentioned there. Such mentions can present a good link building opportunity.
Alt text stands for alternative text and is a word or phrase that can be used to tell website viewers the nature or contents of an image link, similar to an Anchor Text.
Vermeldingen Vermeldingen worden gerefereerd aan domeinnamen of URL's die we in onbewerkte tekst vinden. Dit wordt alleen gedaan voor andere domeinen dan het domein waarnaar verwezen wordt.
Standaard Rapport(video afspelen)

Het is mogelijk een standaard Rapport voor elke site in onze Fresh Index of Historische Index te genereren. Een Standaard Rapport bevat informatie over de belangrijkste backlinks (qua ACRank). De hoeveelheid getoonde backlinks varieert op basis van de limiet van het afgesloten abonnement.

Subdomain

A Subdomain is a domain that is part of a primary domain. Rather than registering a new domain name, often a subdomain is created as a "second website". For example www.majestic.com is the primary domain and blog.majestic.com is a subdomain.

Top-Level-Domein

Top-Level-Domein is het hoogste domeinenniveau in het hiërarchische domeinnamensysteem van het Internet. De namen van het Top-Level-Domein worden in de rootzone van de naamruimte geïnstalleerd. Voor alle domeinen op lagere niveaus geldt dat dit het laatste deel van de domeinnaam is, dat wil zeggen, het laatste label van een volledig gekwalificeerde domeinnaam. Zo is het Top-Level-Domein in de domeinnaam www.example.com, "com".

Top-Backlinks

"Top-Backlinks" zijn een poging om de meest populaire pagina's met een link naar de betreffende target-URL of -domein te vermelden. Historisch gezien wordt ACRank gebruikt om het relatieve belang van pagina's te berekenen. Majestic behoudt zich echter het recht voor om de metriek die voor de berekening van paginabelang wordt gebruik te allen tijde te verbeteren.

Please note: Majestic reserve the right to enhance the metrics used to calculate page importance at any time.

Topical Trust Flow

Topical Trust Flow is a Majestic trademark. This is a Majestic feature which provides website categorisation. Majestic has now categorised the web so users can see in which industry sector the website has influence. The Topical Trust Flow helps users find influencers for specific categories and easily determine if a link clear up is required. Topical Trust Flow provides a series of numbers, on a log based scale between 0-100. The number shows the relative influence of a web page, subdomain or root domain in any given topic or category.

Trust Flow(video afspelen)

Trust Flow is een van de Flow Metrics, van Majestic die gewogen worden door het aantal klikken van een set vertrouwde sites naar een bepaalde URL of een bepaald domein.

URL

URL stands for Uniform Resource Locator and is an address to a resource on the Internet. It is often referred to as a web address when used with HTTP.

Opmerking

Hoewel we hopen onze gebruikers de allerbeste gebruikerservaring te bieden, kan deze woordenlijst fouten en onvolledigheden bevatten. Deze pagina is bedoeld om een overzicht te geven van een aantal van de technieken die kunnen worden gebruikt voor het bestuderen van de data van Majestic. U dient er echter rekening mee te houden dat dienstverlening aan meer updates onderhevig kan zijn dan deze tekst. Gebruik van onze diensten is op voorwaarde van de acceptatie van onze Algemene Voorwaarden.